Програми тренінгівтренінг
 
Застосування інтелектуальних технологій в практиці менеджерів-новаторів


Даний тренінг є першим в програмі навчання ефективному аналітичному мисленню. Робота зі слухачами спрямовується на вивчення технологічного інструментарію для розв'язання конкретних життєвих і професійних проблем.
У програмі враховані останні наукові розробки в галузі філософії, соціальної та когнітивної психології, соціології, логіки.
Також включені маловідомі в Європі передові технології роботи з мисленням, які пов’язані з плануванням, структуруванням та обробкою інформації, самоаналізом, підготовкою та розробкою складних проектів, власним навчанням і розвитком.

Метою програми є: знайомство з ключовими аспектами та інструментарієм використання інтелектуальних технологій в практиці управління.

Цільова аудиторія: керівники і менеджери вищої та середньої ланки, співробітники HR-підрозділів, маркетологи, PR-менеджери, консультанти з продажу, викладачі, тренери, коучі, психологи.

Участь в тренінгу надасть можливість:
   підвищити особистісно-професійний потенціал управлінської компетентності та психологічної гнучкості в професійних галузях за допомогою розвитку власної креативності;
   отримати базові навички використання інтелектуальних інструментів універсального застосування в аналізі ситуацій і проблем, у прийнятті рішень, плануванні своєї діяльності, навчанні;
   структурувати та упорядковувати своє мислення з відповідними програмними інструментами як індивідуальної, так і групової інтелектуальної роботи;
   ефективно планувати свої дії, різні заходи, проекти, і при цьому бачити одночасно всі значимі компоненти та їх взаємозв'язки.

Методи роботи: лекції-презентації, сase study, індивідуальні консультування щодо розробки власних проектів.

Тривалість тренінгу:  1 день – інформаційний - (з 10:00 до 17:00);
   2 день – креативний - (з 10:00 до 19:00).

Тренінг
ПОДОЛАННЯ СТРЕСОВИХ ТА КРИЗОВИХ СИТУАЦІЙ в управлінській сфері

Програма

1.    Основні поняття стресу та кризових ситуацій.
2. Визначення стресозбутників в практиці роботи управлінця.
3.    Створення моделі стресових ситуацій.
4.    Лінія поведінки та захист від негативних впливів
5.  Головні інструменти для убезпечення себе від кризових ситуацій.
6.    Моделювання ситуацій з урахуванням технологій захисту.
7.    Сучасні способи психотехнології управління.
8.    Засоби контролю за емоціями. Процедури релаксації та візуалізації.
9.    Моделювання конструктивного процесу вирішення проблемних ситуацій.

Тренінг
ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
В освітній діяльності
Програма
1.  Поняття інтелектуальних технологій. Переваги застосування в освітній діяльності.
2.    Технологія побудови інтелект-карт.
3.    Визначення ключових понять та систематизація інформації.
4.    Побудова логічних діаграм щодо пошуку альтернатив.
5.    Аналіз програмного забезпечення щодо складання інтелект-карт.
6.    Огляд зразків побудови інтелект-карт.
7.    Визначення теми та моделі для складання власної логічної діаграми.

 
Тренінг
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
управлінської діяльності
Програма
1. Основні поняття та терміни, які застосовуються в інформаційно-аналітичній діяльності.
2. Виокремлення функцій інформаційно-аналітичного спрямування.
3.    Формулювання основних проблемних питань та пошук альтернатив для їх вирішення.
4.    Типи і види аналітичних документів, які застосовуються в управлінській сфері.
5.    Основні алгоритми складання аналітичного документу.
6.    Етапи написання аналітичного документу.
7.    Методика та практика складання аналітичного документу.
8.    Основні поняття комунікативного плану. Шляхи впровадження та аналіз виконання.

Немає коментарів:

Дописати коментар