пʼятницю, 24 лютого 2012 р.

МЕТОДИКА РАЦІОНАЛЬНОГО ЧИТАННЯ


Приблизно 30 % свого часу фахівці витрачають на читання. Раціональне читання допомагає краще справитися з потоком інформації, оскільки безсистемне читання означає втрату часу і порожню витрату засобів. 
Шляхом спеціального тренування можна удосконалити методику читання і підвищити швидкість читання за рахунок:
  • ·                 позбавлення від шкідливих звичок і відволікаючих факторів;
  • ·                 застосування раціональної техніки читання.
Правила удосконалення методики читання:
1. При перегляді і читанні тексту думайте про те, яку інформацію Ви хочете з нього одержати.
2. Перегляньте назви розділів, пробіжіть очима тексти на суперобкладинці чи короткий зміст, а також передмову, вступні зауваження і вступ.
3. З'ясуєте, що б Ви хотіли прочитати більш інтенсивно. При перегляді окремих розділів звертайте увагу на вступні і заключні фрази, а також на ключові слова.
4. Не затримуйтеся на примітках, частинах тексту, надрукованих дрібним шрифтом, на аргументації, статистичних даних, докладних описах і різних відступах автора.
5. Більше, ніж словам, приділяйте значення змісту й ідеї тексту. Намагайтеся зрозуміти насамперед зміст висловлювань приватного і загального порядку.
6. Відшукуйте спочатку такі значеннєві покажчики, як підзаголовки, виділені слова і пропозиції, а також таблиці.
7. Покажчики у виді слів звертають Вашу увагу на посилення акценту в тексті:
·     такі вступні сигнали, як «особливо», «отже», «тому», «тим самим», «пропоную», «оскільки», «тому що» і т.п., указують на основну думку; слід прочитати попередню чи наступну частину (абзац);
·     «також», «крім того», «додатково» і т.д. – такі посилюючі сигнали підкреслюють думку, що раніше була вже коротко викладена;
·     сигнали, що змінюють («але», «з іншого боку», «однак», «чи», «навпроти», «хоча», «незважаючи на», «скоріше» і ін.), указують на те, що напрямок (чи тенденція) ходу думки міняються на протилежне.
8. Опускайте малоінформативні пасажі і сповільнюйте темп читання на важливих ділянках тексту.
9. Враховуйте також специфіку структури різних текстів:
·     довідкові тексти в газетах і журналах найважливішу інформацію містять на початку, а другорядну - наприкінці;
·     у коментарях і висловленнях з якого-небудь питання суттєва інформація (а саме, висновки автора) наводиться, як правило, лише в заключній пропозиції;
·     спеціальні статті містять у вступній частині опис проблеми, в основній частині - розробку шляхів її рішення й у заключній частині - висновки чи погляд у майбутнє.
10. Обробляйте текст за допомогою різного роду позначок, виписок і т.п.

Фактори, що заважають швидкому читанню:
1. Читання по буквах чи складах.
2. Проговорення про себе тексту, що читається.
3. Повернення до прочитаних місць у тексті.
4. Поверхневе читання.
5. Спостереження пальцем чи олівцем.
6. Читання «слово за слово».
7. Рух головою (замість спостереження очима).
8. Пози, незручні для читання.
9. Зовнішні фактори (погане освітлення, шум, відволікання і т.д.).

Методи раціонального читання:
·  читання по діагоналі;
·  „слалом”

Недоліки методу читання «по діагоналі»:
·  сприймається незначна частина тексту;
·  важлива інформація залишається поза межами зору.

Методи «після читання»:
·  маркування тексту (позначки)
·  підготовка виписок.

Переваги маркування тексту (позначок):
·      Позначки встановлюють пріоритети, оскільки виділяються важливі місця.
·      Позначки дозволяють додатково структурувати текст (умовні знаки).
·      Позначки полегшують обробку і повторне читання важливих місць тексту.
·      Позначки сприяють ретельному обмірковуванню і кращому сприйняттю і запам'ятовуванню інформації.

Методи і способи маркування:
·      підкреслення, оцінки, записи на полях і т.п.;
·      використання кольорових фломастерів;
·      маркографія (умовні знаки).

1 коментар: