пʼятниця, 30 грудня 2011 р.

НОВОРІЧНІ ТРАДИЦІЇ СВІТУ


ОБЕРЕЖНО САЛЮТИ!


ПОРАДИ ДЛЯ ЧОЛОВІКІВ КУХОВАРІВ


ЯК ЗБЕРЕГТИ НОВОРІЧНУ ЯЛИНКУ


ЯК ПРАВИЛЬНО ВИБРАТИ ЯЛИНКУ


ЩО ПОВИННО БУТИ НА НОВОРІЧНОМУ СТОЛІ


вівторок, 27 грудня 2011 р.

ВМІТИ СЛУХАТИ ВАЖЛИВІШЕ, НІЖ ВМІТИ ГОВОРИТИ 

МОДЕРАЦІЯ – ВИРОБЛЕННЯ ЄДИНОЇ МОВИ СПІЛКУВАННЯ


Модерація - метод для проведення тренінгу, що дозволяє групі виробити нові поняття з єдиними критеріями, які однаково розуміються та приймаються кожним учасником тренінгу. В ході тренінгу тренер створює разом з групою єдину мову спілкування. Щоб зняти протиріччя між розумінням і прийняттям ключових понять тренер, користується модерацією. 
Модерація дозволяє розумові процеси, зазвичай приховані від зовнішнього спостерігача, зробити наочними, за якими можна спостерігати. Також модерація дозволяє не видимий у часі процес мислення розгорнути і представити у вигляді послідовності етапів, які дуже важливі в навчанні.

ФАСИЛІТАЦІЯ – МЕТОД СТРУКТУРОВАНОГО ТА ІНТЕНСИВНОГО ЗБОРУ ДУМОК


Фасилітація - метод, що застосовується під час проведення тренінгу для структурованого та інтенсивного збору думок учасників сфокусованому на певному локальному питанні. 
Фасилітація використовується зазвичай на початку нової теми перед міні-лекцією і дозволяє тренеру активізувати всіх учасників тренінгу, включити їх розумову активність. 
Також фасилітація дозволяє зібрати весь спектр думок учасників з тим, щоб потім тренер сфокусував увагу групи на тих висловлюваннях, які будуть введені в нову тему

УПРАВЛІННЯ ГРУПОВОЮ ДИНАМІКОЮ


Управління груповою динамікою - це управління енергією і психоемоційним станом групи на основі знання закономірностей її розвитку. Тренеру важливо знати і вміти управляти груповою динамікою, щоб процес навчання йшов швидко, в позитивній атмосфері і без збоїв в роботі.
Невміння справитися з груповою динамікою веде до незадоволеності учасників тренінгом і до знецінення отриманих знань. Відповідно, сам тренінг може стати марним, якщо отримані знання не будуть застосовуватися учасниками у їхній щоденній практичний роботі.

ЗАКОНОМІРНОСТІ ГРУПОВОЇ ДИНАМІКИ

 Виділяють чотири стадії розвитку групи: Перша стадія - знайомство.
Якщо учасники один одного не знають, то вони відчувають невпевненість, скутість. На цій стадії енергія групи низька і залежить від енергії тренера. Тут важливі голос і жести тренера. Голос повинен бути гучним (в межах розумного!), Енергійним.
Слова вимовляються чітко. Інтонація насичена різними емоційними відтінками. Жести чіткі, відкриті. Тренер повинен рухатися природно і вільно. Як він рухається на цьому етапі і як говорить, так потім буде працювати група (енергійно, або уповільнено - залежить від вас).
          

АРЕНА ПУБЛІЧНИХ ВИСТУПІВ - „ОКСФОРДСЬКІ ДЕБАТИ"


Суть методу. Оксфордські дебати - надзвичайно видовищний метод, однак слід пам'ятати, що до роботи залучається лише частина групи. Метод передбачає поділ учасників на головних промовців та публіку. Роль «публіки», яка може бути досить активною, дуже обмежена.
Принципи дебатів опираються на традиції британської Палати громад. Найважливішим є поділ слухачів на дві команди. У дебатах вони називаються сторонами: за дискутовану тезу (сторона пропозиції) та проти - (сторона опозиції).

ЛАТЕРАЛЬНЕ МИСЛЕННЯ – МЕТОД ШЕСТИ КАПЕЛЮХІВ


Наступний інструмент - метод Шести Капелюхів Мислення. (автор Едвард де Боно, 1986)
Капелюх - це частина туалету, що легко надягти і зняти. У деяких культурах капелюх асоціюється з роллю, що грається кимсь у конкретний момент. Часто вона асоціюється з мисленням.
Коли ми про що-небудь думаємо, ми звичайно намагаємося робити усе відразу. Ми можемо шукати небезпеки і труднощі - чому що-небудь не спрацьовує. Ми можемо намагатися знайти нові ідеї. Ми можемо намагатися роздобути більше інформації. Крім того, є наші почуття й емоції, що постійно намагаються втрутитися.

ТЕХНОЛОГІЇ КРЕАТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ


Правила «мозкової атаки»:
1. Вибір ведучого при рівноправному положенні всіх учасників.
2. Влада уяви. Позитивний настрій на партнерів.
3. Можливі лише уточнюючі питання, заохочення і підтримка  партнерів. Це не відноситься до експертів.
4. Неприйняття критичних зауважень і проміжних оцінок у процесі  "штурму" (наприклад: „згодний,  але можна і по іншому”). Можливі доповнення і комбінування ідей.

субота, 24 грудня 2011 р.

ВІДВІДАЙТЕ ОСВІТНІ ВЕБ-САЙТИ


Українські освітні портали:
 •  http://osvita.org.ua  – освітній портал – каталог освітніх ресурсів, новини освіти, вищі навчальні заклади України і Росії 
 • http://www.ccf.kiev.ua/  - соціальна освіта в Україні (організація семінарів, тренінгів, дистанційна освіта у галузі соціальної педагогіки) 
 • http://school.kiev.ua/ - портал присвячений проблемам впровадження нових технологій в галузі середньої освіти України (Інформатика, підручники, матеріали, застосування комп’ютерів на уроках фізики, математики, іноземної мови, деяка інформація з Міністерства освіти та науки України, олімпіади, періодика)  

ДЛЯ УЧАСНИКІВ ТРЕНІНГУ ЩОДО СТРЕСОСТІЙКОСТІ


четвер, 22 грудня 2011 р.

РОЛЬОВА ГРА – НАВЧАННЯ ЧЕРЕЗ ДІЮ

Для вивчення та засвоєння нового матеріалу використовуються рольові (ділові) ігри як найбільш ефективний засіб наочного пояснення основ змісту і суті нових ідей. Вони сприяють міцному засвоєнню знань, а також дозволяють присутнім на тренінгу набути умінь і навичок, які допомагають відразу ж використовувати набуті знання. 
Гра – це репетиція певних норм спілкування та майбутньої діяльності. Вона допомагає відтворювати моделі життєвих ситуацій та створює можливість «програти» проблемну ситуацію, краще зрозуміти людську психологію.

ВАРІАЦІЇ ТРЕНЕРСКИХ ВПРАВ

«Навчаючи вчусь» – ідея вправи полягає в тому, що  всі присутні на тренінгу отримують певну частину інформації і мають обмінятися нею з  якомога більшою кількістю людей. При цьому, повторюючи по декілька разів свою інформацію, людина краще її запам'ятовує.
Отримана інформація не читається, а переказується знову і знову тим, з ким людина “випадково” зустрічається. Тому ця вправа ще називається «Броунівський рух», бо учасники й учасниці вільно пересуваються по робочій кімнаті (немов молекули у повітрі).

ЗАСТОСОВУЙТЕ ІНФОГРАФІКУ ДЛЯ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ


БРЕЙНСТОРМІНГ – ВИРОБЛЕННЯ НЕСТАНДАРТНИХ РІШЕНЬ

Брейнстормінг (метод ще називають мозковим штурмом або мозковою атакою) допомагає досить швидко зібрати максимальну кількість ідей і поглядів щодо визначеної проблеми. Цей метод не тільки генерує ідеї, але є досить ефективним при розв’язанні проблем.
Успіх брейнстормінгу залежить від дотримання двох головних принципів. Перший полягає у тому, що група може народжувати при спільній роботі ідеї більш високої якості, ніж при індивідуальній роботі тих самих людей. Це відбувається тому, що ідея, яка може бути непрактичною, допрацьовується, додумується і поліпшується групою. Другий принцип – для вироблення нових ідей стосунки повинні бути невимушеними і товариськими, а люди – відкритими.

середа, 21 грудня 2011 р.

ЩО ТАКЕ ЕФЕКТИВНИЙ ТРЕНІНГ?


Навчання під час тренінгу проходить у вигляді виконання визначених вправ.
Ці вправи повинні відповідати таким умовам:
 •  мати ціль;
 • мати певне місце в тренінгу;
 • мати визначений час проведення.

Тому, крім загального плану вправ,  необхідно скласти свій план  дій під час проведення  кожної вправи.

 Увага! При цьому враховуйте пріоритети, тобто  всі важливі питання проробляйте в першу чергу, а другорядні завдання об'єднуйте і плануйте на  час, що залишився.

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ ТРЕНІНГУ В ГРУПІ

  Запропонуйте групі прийняти правила роботи і спілкування під час тренінгу.

ПРАВИЛА
 • Цінувати час 
 • Говорити по черзі
 • Говорити коротко і не часто, по темі
 • Говорити тільки від свого імені 
 • Бути позитивними до себе та до інших (Бути  +) 
 • Правило додавання (Я + Ти + Ми)   
 • Правило поваги до своєї і протилежної статі (♀ + ♂)
 • Правило добровільної активності
 • Правило конфіденційності  

понеділок, 19 грудня 2011 р.

СТИМУЛЮВАННЯ ПОДАЛЬШОЇ САМООСВІТИ – ГОЛОВНА МЕТА ТРЕНІНГУ


       Серед труднощів, які треба долати під час тренінгової діяльності, - стимулювання подальшої самоосвіти дорослих учнів, їхньої потреби самовдосконалюватися. 
       Якщо такої потреби немає, якщо тренеру не вдалося пробудити допитливість і зацікавленість, важко розраховувати, що учні докладуть зусиль, аби рушити далі стежиною знань.
      Будуючи тренінгову діяльність, дуже важливо відчути баланс між процесами розвитку та саморозвитку, керування та самокерування, унормувати поняття «сам» і «не сам». Якщо учень вправний у самостійних діях, має внутрішні резерви до самовдосконалення, прагне йти вперед - це позитивна база для здійснення навчальної діяльності, на неї може спиратися тренер.

СТВОРЮЙТЕ АТМОСФЕРУ КОМФОРТУ ТА ВЗАЄМОПОВАГИ


Успіх фасилітативного тренінгу залежить від атмосфери, яка виникла у процесі навчальної взаємодії. Атмосфера в аудиторії чи класі справляє значний вплив на мотивацію кожного учня, полегшує усвідомлення розвитку необхідних професійно значущих рис, активізує процеси творчості та пізнання. 
        Діяльність тренера має бути насичена турботою про створення сприятливого психологічного клімату на заняттях. Досягається це насамперед через поведінку самого тренера - він повинен схвалювати, підтримувати міркування та висловлювання різного характеру, не вдаватися до зауважень, заборон, критикування, а тим більше до погроз чи принижень. 

З ДНЕМ СВЯТОГО МИКОЛАЯ
 Хай Миколай у вишиванці
Розбудить подарунком вранці,
І принесе у Вашу хату
Добробут, радості багато.
Розбудить приспані надії,
Зернятко щастя хай посіє.
Зігріє гумором, любов'ю,
І принесе усім здоров'я!!!

неділя, 18 грудня 2011 р.

ТИПОЛОГІЯ ТАЛЕНА ПРОФЕСІЙНИХ ПОЗИЦІЙ ВИКЛАДАЧІВ


Модель I - "Сократ". Це вчитель з репутацією любителя суперечок і дискусій, навмисно їх провокує на заняттях. Йому властиві індивідуалізм, несистематичність в навчальному процесі через постійні конфронтації; учні посилюють захист власних позицій, вчаться їх відстоювати.
Модель II - "Керівник групової дискусії". Головним у навчально-виховному процесі вважає досягнення згоди і встановлення співпраці між учнями, відводячи собі роль посередника, для якого пошук демократичного згоди важливіший за результат дискусії.

НОВІ ПІДХОДИ ДО НАВЧАННЯ ДОРОСЛИХ ЗАПОЗИЧІТЬ У ДІТЕЙ


ВРАХОВУЙТЕ ОСНОВНІ ПОТРЕБИ ДОРОСЛИХ СЛУХАЧІВ


ЯКІСТЬ НАВЧАННЯ ДОРОСЛИХ ЗАЛЕЖИТЬ ВІД МОТИВАЦІЇ


Залучення дорослих до активного навчання значною мірою залежить від наявності конструктивної мотивації до навчальної діяльності. Тренеру варто пам'ятати, що кожна людина шукає в навчанні відповіді на питання, що стосуються її особистого життя, можуть підказати вихід у кризовій ситуації, дати змогу реалізувати себе, задовольнити допитливий розум.
Професійне виховання та самовиховання педагогів є найважливішою передумовою самоствердження в ролі гідного вчителя, фахівця, майстра своєї справи.

ФРОНТАЛЬНІ МЕТОДИ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ


1.            Велике коло. Учні сидять по колу і по черзі за бажанням висловлюються з приводу певного питання. Обговорення триває, поки є бажаючі висловитися. Вчитель може взяти слово після обговорення.
2.            Мікрофон. Це різновид великого кола. Учні швидко по черзі висловлюються з приводу проблеми, передаючи один одному уявний “мікрофон”.
3.            Незакінчені речення. Дещо ускладнений варіант великого кола: відповідь учня – це продовження незакінченого речення типу “можна зробити такий висновок…”, “я зрозумів, що…”

АКВАРІУМ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ


        Методи інтерактивного навчання можна поділити на дві великі групи: групові та фронтальні. Перші передбачають взаємодію учасників малих груп (на практиці від 2 до 6-ти осіб), другі – спільну роботу та взаємонавчання всього класу. Час обговорення в малих групах – 3-5 хвилин, виступ – 3 хвилини, виступ при фронтальній роботі – 1 хвилина.
Групові методи:
 Робота в парах.
1. Учні працюють в парах, виконуючи завдання. Парна робота вимагає обміну думками і дозволяє швидко виконати вправи, які в звичайних умовах є часомісткими або неможливими (обговорити подію, твір, взагалі інформацію, вивести підсумок уроку, події тощо, взяти інтерв’ю один в одного, проанкетувати партнера). Після цього один з партнерів доповідає перед класом про результати.

пʼятниця, 16 грудня 2011 р.

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПІДХІД ДО БЕЗПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИОснову програми безперервної освіти в її європейській та  американській редакції складає орієнтація на розвиток окремих людей та  повсюдне забезпечення цього розвитку за рахунок зняття вікових,  соціальних і організаційних обмежень. 
Мета навчання – надати кожному  індивідові проблемну область та сферу діяльності, необхідну для розвитку  його ініціативи та формування його самостійного судження. 
На Заході для позначки безперервної освіти використовують два  терміни "продовжена освіта" (continuing education) та "навчання через все  життя" (lifelong learning), при цьому останнім часом перевагу віддають  останньому.

ЦІЛОЖИТТЄВЕ НАВЧАННЯ – СТРАТЕГІЯ ІНДИВІДУВАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

        Поняття «ціложиттєвого навчання» (lifelong learning) не вміщується до рамок фахової перепідготовки чи підвищення кваліфікації. Ці системи були ефективними в умовах індустріального суспільства, коли базова вища освіта та набутий досвід дозволяли спеціалістові залишатися «на плаву» аж до досягнення пенсійного віку.
 Із переходом до «суспільства знань» педагоги всього світу усвідомлюють потребу створення індивідуальної стратегії набуття знань вже для кожного школяра, аби згодом він перетворився на дорослу людину, здатну швидко, безболісно та ефективно набувати нових кваліфікацій та компетенцій в будь-який момент свого життя та професійного зростання.