четвер, 29 вересня 2011 р.

ПРИЙОМИ ПСИХОЛОГІЧНОГО МАНІПУЛЮВАННЯ


Багатьом людям властива рольова поведінка, яка є результатом не стільки інтелектуальних зусиль людини, скільки вмілого використання нею власних підсвідомих ресурсів. Розрізняють такі види рольової поведінки.
Гра “мене розривають на частини” – любителі такої поведінки охоче приймають на себе багато доручень, щоб мати можливість послатися на велику завантаженість, як правило, вони активно включаються в громадську роботу.
 Гра “свята простота” – прибічники цієї негативної міжособистісної гри зумисне напускають на себе наївність, що спонукає оточуючих навчати їх і розв’язувати за них ті чи інші проблеми. При цьому, якщо гравець – жінка, вона, звертаючись до лицарських почуттів чоловіків, може повністю перекласти на них свої професійні обов’язки.

ЗЧИТУЙТЕ У СПІВРОЗМОВНИКА ІНФОРМАЦІЮ


1. Пам’ятайте, що у спілкуванні беруть участь двоє: один – говорить, інший – слухає, причому в ролі слухача кожен повинен виступати по­перемінно.
2. Якщо Вам незрозуміло, про що говорить співрозмовник, дайте йому це відчути – або через постановку додаткових запитань, або через повторення його думки запитанням, чи правильно Ви його зрозуміли.
 3. Будьте фізично уважні. Поверніться обличчям до співрозмовника. Підтримуйте з ним візуальний контакт. Сидіть або стійте на такій відстані від співрозмовника, яка забезпечує зручне спілкування обом. Пам’ятайте: той, хто говорить, хоче спілкуватися з уважним, жвавим співрозмовником, а не з кам’яною стіною.

середа, 28 вересня 2011 р.

ВЧІТЬСЯ ДИПЛОМАТІЇ ЛЮДСЬКИХ СТОСУНКІВ


Пам’ятайте, що зрозуміти людину можна тільки ставши на її точку зору.
Осуд – це небезпечна іскра, яка може стати причиною вибуху в пороховому льосі. Замість того, щоб засуджувати людей, на­магайтеся зрозуміти їх, збагнути, чому вони чинять саме так, а не інакше.
 • Існує тільки один шлях переконати будь-кого що-небудь зробити – це примусити іншого захотіти зробити це.
 • Намагайтеся ніколи ні про кого погано не казати. Говоріть про кожного якомога краще.
 • Засіб, за допомогою якого можна розвивати все краще, що закладе­не в людині, – це визнання її цінності та заохочення.
 • Коли Вам подобається що-небудь, будьте щирі у своєму захопленні, щедрими на похвалу.

ГОЛОВНЕ СЛУХАЮЧИ СПІВРОЗМОВНИКА, ПОЧУТИ ЙОГО


Слухаючи співрозмовника: 
 • Ніколи не сприймайте мовчання за увагу. Якщо співрозмовник мов­чить, то це ще не означає, що він Вас слухає.
 • Ніколи не вдавайте самі, що слухаєте. Це марно: як би Ви не при­кидалися, відсутність зацікавленості й нудьга неодмінно виявляться у виразі Вашого обличчя або жестах. Краще вже зізнатися, що в да­ний момент Ви не можете слухати співрозмовника, пославшись на зай­нятість. Нещирість, як правило, сприймається як зневага.
 • Не перебивайте свого співрозмовника без необхідності. Якщо Вам конче необхідно перебити когось під час розмови, допоможіть потім відновити перерваний Вами хід думок співрозмовника.

вівторок, 27 вересня 2011 р.

ЯК ОПАНУВАТИ ВЛАСНІ ЕМОЦІЇ?

        Велику роль у процесі спілкування відіграють емоції, а саме – здатність учасників комунікації розуміти як свої власні емоційні стани, так і емоції інших людей, уміння стримувати негативні емоції, володіти собою. Усе це – невід’ємна складова манери спілкування й комунікативних здібностей зокрема.
Уміння керувати своїми емоціями, почуттями передбачає: стримування негативних емоцій, звільнення від негативних рис характеру, неперенесення власного поганого настрою на партнерів по спілкуванню, дотримання міри в усьому.
Психологи пропонують дієві способи управління власними емоціями:

понеділок, 26 вересня 2011 р.

ЧИ ВСІ КОНФЛІКТИ РАПТОВІ?

Люди неоднаково поводять себе в конфлікті. Питання, яке є предметом суперечностей, може розв'язуватися у формі поради, прохання про відміну розпоряджень, відміну неправильних чинників тощо. Коли ж такі звернення наштовхуються на протидію, відмову вирішити проблему, це сприймається як загроза для інтересів, достоїнств і конфлікт переходить у відкриту форму з рішучими діями. 
В цьому випадку кожна з сторін прагне не лише виправдати свої дії, але й притягнути прихильників з їх можливостями на свій бік. 
     Наростаючи, протиборство нерідко приймає публічний характер. Сторони звертаються у вищі органи, арбітраж, суд, до преси, телебачення. Інколи динаміка розвитку конфлікту настільки стрімка, що він сприймається як раптовий, хоча це далеко не так. 

ЯК РОЗПІЗНАТИ МАНІПУЛЯТОРА?


Практика спілкування показує, що широке використання маніпулятивного впливу, маніпулятивних засобів у діловій сфері зазвичай переноситься на сферу дружби, неформальних міжособистісних стосунків, що призводить до руйнації близьких, довірливих зв'язків між людьми.
Зокрема до професій, які найбільш підпадають під маніпулятивну деформацію, можна віднести професії вчителя, викладача, педагога, тобто ті, які мають справу з навчанням, в якому завжди наявні елементи маніпуляції — зробити семінарське заняття чи урок цікавішими, привернути увагу студентів або учнів тощо. 
           І якщо у сфері предметного навчання маніпулятивне спілкування є виправданим, то перенесення стійкої особистісної установки навчити, переконати у сфері неформальних міжособистісних стосунків може зруйнувати ці зв'язки або негативно на них позначитися.

субота, 24 вересня 2011 р.

ДИВИЛИСЬ ДВОЄ У ОДНЕ ВІКНО АБО МЕТОДИ ГАРМОНІЗАЦІЇ ПСИХОФІЗИЧНОГО СТАНУ


Швидко визначити свій рівень емоційного вигорання можна за методикою Бойко.
Адекватне відношення до роботи і відведення їй належного місця у житті – найкраща профілактика професійного вигорання. Нажаль,  у житті ми не завжди маємо змогу робити тільки те, що нам подобається, приносить радість. А робота без радості пришвидшує вигорання в багато разів. Якщо ж користуватися настановою «Не можеш робити те, що любиш – навчись любити те, що робиш», то ніяке професійне вигорання нам не загрожуватиме!

ЯК РОЗПІЗНАТИ СИНДРОМ ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРАННЯ


Процес професійного вигорання виникає в результаті внутрішнього накопичення негативних емоцій без відповідної «розрядки» і розвивається поступово. Спочатку у «вигораючого» починає зростати напруга у спілкуванні.
Існує так звана «група ризику» працівників, які найбільш схильні до вигорання – це  ті, хто працює у сфері «людина-людина» і в силу своєї професії змушені багато і інтенсивно спілкуватись з іншими  людьми. Факторами, які впливають на вигорання, є індивідуальні особливості нервової системи і темпераменту. 
      

ЯКІ ФАКТОРИ СПРИЯЮТЬ ВИНИКНЕННЮ КОНФЛІКТНИХ ВІДНОСИН В ОРГАНІЗАЦІЇ?


В психології управління виділяють фактори, які сприяють виникненню конфліктних відносин в організації. До першої групи входять ті фактори, які формуються з вини керівника. Це:
-      незадовільна організація роботи з боку керівника;
-      неефективний стиль керівництва;
-      недостатнє володіння керівником інформацією про окремі сторони діяльності організації;
-      відсутність довірливих відносин між керівником і  підлеглими;
-      невтручання керівника у відносини з працівниками;

четвер, 22 вересня 2011 р.

СПІЛКУВАННЯ З “ВАЖКИМИ ЛЮДЬМИ”


Дуже часто керівнику доводиться вирішувати конфлікти не лише в діловій, а й у особистісно-емоційній сфері взаємовідносин між співробітниками. 
При їх вирішенні застосовуються інші методи, оскільки тут, за звичай, важко визначити як об’єкт суперечок так і сферу протилежності інтересів.
При виборі ефективних методів вирішення конфліктів у особистісно-емоційній сфері бажано керуватися наступними правила поведінки з конфліктними особистостями:

ВРАХУВАННЯ ЕМОЦІЙНОГО СТАНУ У КОНФЛІКТНИХ СИТУАЦІЯХ         При вирішенні конфліктних ситуацій слід враховувати також їх емоційну складову, тому рекомендується дотримуватись наступних правил поведінки:
1.            Пам’ятайте, що в ситуації конфлікту у людини домінує не розум, а емоції, що призводить до афекту (свідомість просто відключається і людина не відповідає за свої слова та поступки).
2.            При вирішенні конфлікту дотримуйтесь принципу багатоваріантності і не відкидайте “з порога” пропозиції протилежної сторони. Краще співставте обидва підходи до вирішення проблеми  і зважте суму переваг і втрат на найближчий час і майбутнє.

середа, 21 вересня 2011 р.

МОДЕЛІ ПОВЕДІНКИ В КОНФЛІКТНИХ СИТУАЦІЯХ


Існують різні моделі поведінки в умовах конфліктних ситуацій, кожна з яких має свої психологічні особливості. До таких моделей російська дослідниця Н.В.Гришина відносить “ділову суперечку”, “формалізацію відносин”, “психологічний антагонізм”.  
      “Ділова суперечка”. За цієї моделі  між учасниками конфлікту існують розбіжності з конкретних питань їх спільної діяльності, проте обидві сторони вірять у  можливість узгодження позицій і досягнення домовленостей. В цілому характер таких взаємовідносин можна класифікувати як такий, що має тенденцію до досягнення домовленостей. 

ПОЗИТИВНІ ТА НЕГАТИВНІ АСПЕКТИ КОНФЛІКТУ


Психологічно правильно в ситуації конфлікту визначити всі “плюси” і “мінуси” конфлікту, який виник. Радимо розпочинати з позитивних аспектів конфлікту.
 На думку дослідників позитивними аспектами конфлікту можна вважати наступні:
 • По-перше, конфлікт виконує свого роду “діагностичну” функцію. Він  вказує на існуючі протиріччя, невирішені проблеми, необхідність змін, різне бачення перспектив розвитку колективу тощо. Конфлікт об’єкти візує джерело протиріччя і, тим самим, дозволяє усунути  його.

вівторок, 20 вересня 2011 р.

ОСНОВНІ ПОРАДИ ЩОДО ВМІННЯ ПЕРЕКОНУВАТИ


Переконання, як всеохоплюючий метод, становить основу дій компетентного керівника. Вміле використання цього методу забезпечує досягнення максимально корисних результатів у процесі здійснення управління.
Переконання керівника побудоване на тому, щоб за допомогою логічного обумовлення досягти згоди від підлеглого, який розуміє необхідну інформацію. Тут переконання являє собою інтелектуальний та компетентний вплив на свідомість особистості через звертання до її особистого критичного судження.
Отже, пропонуємо такі основні поради щодо вміння переконувати:

11 ПРАВИЛ ДЛЯ КОМПЕТЕНТНОГО КЕРІВНИКА


Соціальні психологи сформували комплекс наступних правил для компетентного керівника, дотримання яких дозволяє схилити кадровий склад до його точки зору:
1.         Ніколи не сперечатися. В суперечці неможливо отримати перемогу: якщо Ви програли, то Ви програли. Якщо ж Ви примусили співбесідника відчути Вашу перевагу, то в цьому разі Ви також отримали поразку, оскільки людина, яку намагаються переконали проти її волі, не відмовиться від своїх переконань. Тому єдиний спосіб перемогти в суперечці – ухилитися від неї.

понеділок, 19 вересня 2011 р.

СОЛОМОНОВА МУДРІСТЬ «…І ЦЕ МИНЕТЬСЯ» - ГОЛОВНИЙ МЕСЕДЖ СТРЕСОСТІЙКОСТІ


Як вважають психологи, навчитися управляти стресом здатна більшість людей. Для цього варто набувати навичок самозахисту від стресу.
 • Стрес бажано зустрічати у розслабленому стані (м’язовому і духовному).
 • Не “застрягайте” на дрібницях і не “робіть з мухи слона”. Все минається.

ВМІННЯ СЛУХАТИ - ЯК ОДИН ІЗ НАПРЯМІВ САМОВДОСКОНАЛЕННЯ


Зменшити ризик неправильного розуміння можна, використовуючи вербальний зворотний зв’язок, ставлячи запитання: що? коли? де? як? хто? чому?
Ефект «зіпсованого телефону» свідчить, наскільки акт словесного спілкування може бути перекручений і неправильно інтерпретований у міру його «проходження» через фільтри по вертикалі й горизонталі.
У книзі «Забытое искусство слушать» Маделін Берклі-Ален по­діляє процес слухання на три рівні, які характеризуються певними типами поведінки, що впливають на ефективність сприйняття інформації у спілкуванні.

ЯК ВПЛИВАЄ ПСИХОЛОГІЧНА СУМІСНІСТЬ НА ПРАЦІВНИКІВ КОМПАНІЇ


Психологічна сумісність - це такий ефект поєднання людей, який дає максимальний результат діяльності при мінімальних психологічних витратах осіб, які взаємодіють. Протилежними до психологічної сумісності є психологічна несумісність, тобто нездатність узгодити свої дії, що перешкоджає спільній діяльності, несприйняття одними людьми інших.
Люди по-різному можуть впливати один на одного. Розрізняють такі типи взаємного впливу:
1) взаємне полегшення - присутність людей підвищує їх активність та покращує їх діяльність;
2) взаємне ускладнення діяльності - присутність одних людей гальмує активність інших;

пʼятниця, 16 вересня 2011 р.

МІЙ НАЧАЛЬНИК ПОДОБАЄТЬСЯ, ТОМУ ЩО ВІН МЕНЕ СЛУХАЄ


Один менеджер поцікавився, скільки часу він проводить, слухаючи інших, і якось попросив свою секретарку порахувати час, що він витрачає на це після зняття слухавки. Для нього було просто ударом, коли він довідався, що 35—40 % своєї зарплати він одержує тільки за «слухання». Якщо розбити процес спілкування на окремі аспекти, то побачимо, що 75 % свого часу ми проводимо у вербальному спілкуванні. З цих 75 % «говоріння» займає 35 %, а «слухання» — 40 %. Інший час іде на читання — 16 % і письмо — 9 %.

четвер, 15 вересня 2011 р.

ВИКОРИСТАННЯ ОБРАЗЛИВИХ СЛІВ І ВИСЛОВІВ У МІЖОСОБИСТІСНОМУ СПІЛКУВАННІ

Сказавши співрозмовнику, що він боягуз, ледар, зрадник чи щось у цьому дусі, не варто очікувати чогось іншого, крім сварки. Якщо ж він не ображається на подібні заяви, це скоріше свідчить не про те, що ваш співрозмовник терплячий і вміє не звертати уваги на дрібниці, а про те, що він байдужий до вашої думки про себе чи настільки низько оцінює її, що не вважає за потрібне прислухатися.
Серйозною перешкодою в спілкуванні двох людей може стати прагнення однієї з них тлумачити й інтерпретувати слова іншої. За такого тлумачення кожний бачить і сприймає тільки те, що може чи хоче побачити.

СЕМ БЛЕК (ГЕНІЙ PR) ПРОПОНУЄ 9 ПРАВИЛ ЕФЕКТИВНОГО СПІЛКУВАННЯ

  • Повідомлення повинно бути простим і зрозумілим. 
  • Завжди наполягайте на правді і повній інформації.
  • Не перебільшуйте, не набивайте ціну.
  • Пам'ятаєте, що половина вашої аудиторії - жінки.
  • Робіть спілкування захоплюючим, не допускайте зайвої нудьги, щоденності. 
  • Стежте за формою спілкування, воно не повинно бути занадто вигадливим або екстравагантним.
  •  Не шкодуйте часу на з'ясування спільної думки.
  • Пам'ятайте: безперервність спілкування і з'ясування спільної думки життєво необхідні.
  •  Намагайтеся бути переконливим і конструктивним на кожному етапі спілкування.

  ЗАКОН УПРАВЛІННЯ МАКІАВЕЛЛІ

  Фахівці називають чотири основних принципи Ніколо Макіавеллі, що вплинули на становлення і розвиток сучасної теорії соціального управління:
  а) авторитет, або влада лідера закорінена в підтримці прихильників;
  б) підлеглі повинні знати, чого вони можуть очікувати від свого лідера, і розуміти, чого він очікує від них;
  в) лідер повинен мати волю до виживання;
  г) лідер — завжди взірець мудрості і справедливості для прихильників.

  неділя, 11 вересня 2011 р.

  Профілактика конфліктів в колективі


  Профілактика конфліктів в колективі – це сукупність напрямків, методів управління колективом, які зменшують ймовірність виникнення конфліктів. Для профілактики конфліктів в колективі пропонуємо такі підходи:
  • визначити об’єктивні причини виникнення конфліктів;
  • утвердити ефективне управління поведінкою та навчання поведінці відповідно із прийнятими нормами.

  Шпаргалка для керівника


  Велика роль у налагодженні здорового соціально-психологічного клімату в колективі і попередженні виникнення конфліктів належить керівникові.
  Що повинен знати керівник, щоб налагодити систему продуктивних взаємовідносин між членами колективу і попереджувати небажані конфлікти.

  Управління конфліктами: ознаки адекватного керівника


  Найбільш успішно управляють конфліктами і попереджують їх керівники, які володіють адекватним рівнем самоповаги.
  Таким керівникам властиво:
  1.    Вірність власним принципам у поєднанні з гнучкістю і здатністю їх змінити, якщо вони виявилися помилковими.
  2.    Здатність діяти на власний розсуд, не відчуваючи провини або жалю у випадку несхвалення з боку інших людей.

  Упередження виникнення небажаних конфліктів


  Пропонуємо поради, які допоможуть керівнику упередити виникнення повсякденних небажаних конфліктів у ділових стосунках:

  1.    Виконуйте обіцянки в установлені строки. Якщо не встигли – не виправдовуйтеся. А визначте чіткі строки їх виконання і дотримайтеся даного слова.
  2.    Будьте  впевненими у собі, проте уникайте демонстрування самовпевненості.
  3.    Не забувайте, що Ваша позиція і точка зору не завжди може бути  єдино правильною, є й інші,  далеко не гірші.
  4.    Будьте терплячими до недоліків інших людей, якщо вони не заважають справі.
  5.    Займайтеся лише тими питаннями, у вирішенні яких Ваша участь є обов’язковою.
  6.    Хваліть своїх колег на людях, вичитуйте – наодинці.
  7.    Вмійте слухати, розвивайте у себе терпимість.
  8.    Відхиляйте непотрібні пропозиції тактично і привітно.
  9.    Будьте постійно зібраним.
  10. Не залишайте поза аналізом жодного випадку  власної невдачі чи промаху.
  11. Поважайте своїх колег.

  Модель керівника-лідера


       Відомо, що найбільш продуктивними є працівники у віці 30-40 років. Вони ж, на думку автора, є найкращими кандидатами на роль лідерів змін для підвищення конкурентноздатності підприємства в умовах зростаючої конкуренції. 

       Під лідерами змін слід розуміти тих співробітників, що змінюють сформовані структури управління, впроваджують нові технології, розробляють нові товари, керують групою стратегічного планування, координують діяльність робочих груп і т.п.
  Гіпотеза про необхідність застосування спеціальних прийомів для управління співробітниками, що проводять зміни, виникла з практичних спостережень, бесід із керівниками й особистого досвіду.
        Як об'єкт дослідження були виділені менеджери середнього і вищого рівня управління, що працюють в українських й закордонних компаніях різних напрямків діяльності (див. табл.1).
       

  субота, 10 вересня 2011 р.

  Чи потрібен в компанії лідер-організатор корпоративних заходів?


  Психологічний клімат у колективі - найменш витратна, але при цьому сама складна частина системи мотивації. Дружелюбна атмосфера, взаємна підтримка, правильне відношення до помилок і успіхів, почуття єдиної команди - от неповний перелік показників гарного колективу. Це не можна купити або "по-швидкому" побудувати за допомогою корпоративних тренінгів; будь-який ефект буде короткочасним, якщо певні цінності не підтримуються на рівні компанії, не є частиною корпоративної культури.

  середа, 7 вересня 2011 р.

  10 способів підвищити свій імунітет


  Золоте правило: імунітет має бути не надто сильним, і не дуже слабким.
  Ми пропонуємо кілька порад, які підвищать ваш імунітет без допомоги ліків:
  1. Допомагайте іншим людям
  Як стверджують вчені і психологи, надаючи увагу і підтримку іншим людям, ми зміцнюємо імунітет. В організмі виділяються речовини, які стимулюють обмін речовин (психологи називають це самозадоволенням). На думку експертів, «контактна терапія» дуже важлива для нас - обійми, рукостискання також стимулюють активність Т-клітин, які виявляють і знищують шкідливі мікроорганізми.

  ФОРМУЛА УСПІХУ


  В офісах деяких американських фірм є спеціальні спальні кімнати, де співробітники можуть поспати 20-30 хвилин після обіду. Втрачений час компенсується збільшеною працездатністю.
  Формула успіху не в тому, щоб уникати стресової ситуації, це даремна праця, а в тому, щоб реагувати на неї спокійно.

  понеділок, 5 вересня 2011 р.

  ЕФЕКТИВНІ МЕТОДИ САМОЗАХИСТУ ВІД СТРЕСУ


         Мусимо погодитися, що життя потребує сподіватися на краще, але бути готовим до гіршого, вчитися сприймати всі проблеми з певною часткою гумору, здорового глузду, піддатливістю, незацикленістю.

  Міжособові стилі вирішення конфліктів

  Є п'ять стилів вирішення конфліктів. Ухилення являє собою відхід від конфлікту. Згладжування - така поведінка, неначе немає причин гарячкувати. Примушення - застосування законної влади або тиску з метою нав'язати свою точку зору.
  Компроміс - поступка до деякої міри іншій точці зору; є ефективною мірою, але може не призвести до оптимального рішення. Рішення проблеми - стиль, якому віддається перевага в ситуаціях, які вимагають різноманітність думок і даних, характеризується відкритим визнанням різниці в поглядах і зіткнення цих поглядів для того, щоб знайти прийнятне рішення.

  Як уникнути конфлікту?

  Як у багатьох понять у конфлікту є безліч визначень і тлумачень. Одне з них визначає конфлікт як відсутність згоди між двома або більш сторонами, які можуть бути конкретними особами або групами. Кожна сторона робить все, щоб була прийнята її точка зору або мета, і заважає іншій стороні робити те ж саме.
  Коли люди думають про конфлікт, вони найчастіше асоціюють його з агресією, погрозами, суперечками, ворожістю, і так далі. В результаті існує думка, що конфлікт - явище завжди небажане, що його необхідно, по можливості уникати і що його слід негайно вирішувати, як тільки він виникне.

  Уміння вирішити конфліктну ситуацію

  Безумовно кожен із нас хоче жити в гармонії зі своїм оточенням і ті перепони, які ми долаємо кожен день не завжди входять в наші плани. Та повірте, якщо б до них ми відносились більш спокійніше, то б і стресів не було взагалі, або ми протистояли б ним прогнозованіше.
  Світосприйняття людини починають виховувати змалечку, але в дорослому віці ми можемо деякі недоліки в цьому виправити власними силами, особливо які стосуються відношення до так званих, позитивних чи негативних людей.
  Для прикладу я наведу ситуацію, якою стала сама свідком.
  Місце дії: банківська установа. Дійові особи: керівник банківського відділення, я, як клієнт банку та громадянка, яка втрутилась в нашу розмову зі своїм запитанням.
  Питання було в тому, що громадянці терміново було потрібно, щоб її видали 50 тисяч доларів. І тому я зі своїми питаннями пролонгування депозитів вирішила вже йти, але мене керівник зупинила і сказала, що ми маємо довершити нашу справу. В той час, як пані наполягала на миттєвій виплаті грошей.
  Мені стало цікаво чим це закінчиться для мене та для нетерплячої клієнтки.

  Приходьте, разом вирішимо ваші проблеми  http://www.training.com.ua/action/open/treningova_kompanija_HR_reshenija

  Основні причини конфліктів в організаціях

  •  Недоліки, пов’язані з виконанням посадових функцій.
  • Недоліки в галузі управління, викликані невмінням розставити людей на робочі місця відповідно з їх кваліфікацією та психологічними особливостями, адмініструванням тощо. 
  •  Недоліки, пов’язні з міжособистісними відносинами у колективі.

  неділя, 4 вересня 2011 р.

  Як володіти конфліктною ситуацією

  Універсальних методів виходу із конфліктів не існує. Наявність великої кількості причин конфліктів збільшує правомірність їх виникнення. Тому конфліктами потрібно управляти. При ефективному управлінні конфліктами, їх наслідки можуть відігравати позитивну роль, бути функціональними, дієвими в інтересах певної справи і суспільства.
  Розглянемо перелік положень щодо регламентації поведінки конфліктуючих сторін і посередника:
  ·                    

  Поведінка керівника в конфліктних ситуаціях


  Не втрачає гостроти проблема добору та комплектування управлінських команд, їх психологічна сумісність; підготовка спеціалістів, здатних до лідерства, до оптимізації службових та міжособистісних взаємостосунків, до розробки наукових рекомендацій щодо підвищення ефективності управлінської діяльності.
  У зв’язку з цим важливим залишається оптимізація методів тренінгової підготовки управлінського персоналу, пошук і актуалізація потенціалу організації (активізація людських ресурсів), що допоможе сформувати у керівників вміння планувати та прогнозувати діяльність організації, здатність об’єктивно оцінювати власну діяльність і дії підлеглих, робити висновки, підвищувати свою кваліфікацію і майстерність персоналу, виходячи з вимог сьогодення та очікуваних змін у майбутньому.


  Подолання кризових ситуацій

   Індивідуальний післятренінговий супровід.