неділя, 19 лютого 2012 р.

МЕТОДИКА ФОРМУЛЮВАННЯ ТА ПОСТАНОВКИ ЦІЛЕЙ

        Постановка цілей – це перша функція самоменедменту.
          Постановка цілей вимагає чітко і в точних формулюваннях висловлювати наші явні і приховані потреби, інтереси, чи бажання, і зорієнтувати наші дії на досягнення цієї мети.
       Процес постановки цілей включає три фази:
1)    перша фаза – визначення мети: тобто – чого я хочу?
2)    друга фаза – ситуаційний аналіз: що я можу?
3)    третя фаза – формулювання мети: до чого я конкретно прагну.
      
     Для визначення цілей необхідно задати собі такі питання:
1)    Яких цілей ви хочете досягти в житті?
2)    Чи стикуються вони між собою?
3)    Чи існує головна, вища мета, чи визначені проміжні цілі на шляху до головної?
4)    Чи знаєте Ви, що Ви самі можете зробити для досягнення мети (тобто сильні сторони) і над чим ще треба працювати (слабкі сторони)?
       Основний принцип визначення і постановки цілей – це ясність мети. Це передумова успіхів у професійному й особистому житті. Деякі люди настільки активно втягуються в процес виконання завдань, що втрачають уявлення про зміст своєї діяльності: як говорять “за деревами не видно лісу”.
            Другий найважливіший принцип постановки цілей – реалістичність цілей. Треба ставити реальні цілі, тобто, такі, що можуть бути втілені в конкретні дії.
             Розглянемо деякі приклади формулювання цілей:
-    Я хочу мати гарні взаємини зі своїми співробітниками.
-    Я хочу вести більш здоровий спосіб життя.
           Наведені приклади формулювання цілі вказують на область, у якій Ви хочете досягти успіху, і на загальну мету, але вони не конкретні і не пов’язані з часом (терміном виконання).
       Цілі, що сформульовані в загальному виді, як правило, залишаються лише намірами, тому що таке формулювання не показує, що потрібно зробити, щоб досягти успіху.
         Щоб цілі були досяжні (а не залишилися лише намірами ), вони повинні бути конкретизовані за допомогою питання:
        “Як цих загальних цілей можна досягти?”, а також постановки конкретних завдань, чітко розписаних у часі.
          Таким чином, щоб ціль була досяжна, необхідно при визначенні мети:
1)    Формулювати конкретні цілі, орієнтовані на дії, тобто чітко встановлювати конкретний кінцевий результат.
2)    Встановлювати часовий інтервал.
3)    Для успішного просування до мети кроками поділити головну мету на підціли, задачі, завдання.
        Слід визначити бажані цілі на найближче і віддалене майбутнє: довгострокові, середньострокові та короткострокові цілі.
      Для інвентаризації цілей треба скласти список усіх ваших цілей і виділити найважливіші позиції – тобто ті життєві цілі (особисті)і (професійні), яких ви хочете досягти.
         Визначте для себе з цього списку 5 найважливіших пунктів (цілей), особистих і професійних, випишіть їх (письмова форма є обов’язковою).
Ситуаційний аналіз дозволяє виявити Ваші сильні і слабкі сторони і визначити, які Ваші якості Ви можете розвивати і над чим вам належить ще працювати.
          Етапи ситуаційного аналізу:
1)    аналіз по основних спрямовуючих питаннях в особистому і професійному середовищі;
2)    особистий баланс успіхів і невдач;
3)    сильні і слабкі сторони;
4)    аналіз “ціль – засіб”.
Для того, щоб визначити свої сильні та слабкі сторони, треба скласти баланс успіхів і невдач.
         Для цього необхідно виявити ваші успіхи в роботі й особистому житті, а також ті здібності, знання, досвід, що були необхідні для досягнення цих успіхів.
      У такий спосіб ви складаєте баланс особистих успіхів, у якому вказуєте свої найбільші успіхи і досягнення і ті ваші здібності, що були для цього необхідні.
         Наступним кроком слід скласти особистий негативний баланс, у якому вказуєте, відповідно, ваші найбільші невдачі, а також ті здібності, яких вам бракувало, і як ви їх подолали?
     Ви повинні ясно уявити свої слабини, щоб ужити заходів до подолання своїх недоліків.
       Відомий афоризм говорить: “ Знати свої слабкі сторони – значить зміцнювати свої сильні сторони”, тому що як тільки ви перебороли свою слабість, вона відразу перетворилася у Вашу сильну сторону.
     Для виявлення сильних і слабких сторін треба згрупувати Ваші достоїнства і недоліки і виділити 2-3 найважливіші сильні і слабкі сторони. Таке визначення особистих якостей є передумовою для планування подальших заходів для досягнення цілей.

Немає коментарів:

Дописати коментар