середа, 21 вересня 2011 р.

ПОЗИТИВНІ ТА НЕГАТИВНІ АСПЕКТИ КОНФЛІКТУ


Психологічно правильно в ситуації конфлікту визначити всі “плюси” і “мінуси” конфлікту, який виник. Радимо розпочинати з позитивних аспектів конфлікту.
 На думку дослідників позитивними аспектами конфлікту можна вважати наступні:
  • По-перше, конфлікт виконує свого роду “діагностичну” функцію. Він  вказує на існуючі протиріччя, невирішені проблеми, необхідність змін, різне бачення перспектив розвитку колективу тощо. Конфлікт об’єкти візує джерело протиріччя і, тим самим, дозволяє усунути  його.
  • По-друге, конструктивний конфлікт (меншою мірою деструктивний) стимулює розвиток організації, управлінської структури, відкриває шлях до інновацій. Він попереджує “застій” індивідуальної і групової життєдіяльності і стимулює рух  колективу вперед.
  • По-третє, конфлікт сприяє групуванню однодумців і, тим самим, структурує колектив по відношенню до проблем його розвитку.
  • По-четверте, в ситуації конфлікту, коли необхідно обрати позицію, виявити своє відношення до проблем діяльності колективу, зростає  активність його членів.
  • По-п’яте, конфлікт виконує інформаційно-пізнавальну роль. Як правило, саме в ситуації конфлікту найчастіше виявляються справжні “обличчя” його учасників, моральні якості працівників організації, зокрема, їх принциповість, відповідальність тощо.
  До негативних аспектів конфлікту фахівці у галузі соціальної психології відносять:
  • По-перше, погіршення психологічного мікроклімату організації, колективу і , як наслідок, зниження продуктивності праці.
  • По-друге, послаблення взаємозв’язку між членами колективу, їх співробітництва.
  • По-третє, конфронтаційність, яка виникає між сторонами конфлікту. Особливістю конфлікту як виду взаємодії є протидіяння однієї сторони іншій.
  • По-четверте, матеріальні, організаційно-управлінські, моральні і психологічні втрати. 

Першим завданням у вирішенні конфлікту є пошук, причини, чи причин його виникнення. Якщо причина конфлікту визначена, стає можливим застосування відповідної техніки його вирішення і вибору прийнятної стратегії поведінки.
  •  
За матеріалами посібника: Логунова М.М. Конфлікти, стреси, маніпулювання в державному управлінні: Навч. посіб./ За аг. ред.. М.М.Логунової. – К.: Вид-во НАДУ, 2008. – 79 с.

Немає коментарів:

Дописати коментар