вівторок, 6 грудня 2011 р.

СТИМУЛЮЮЧІ ТА КОНТРОЛЬНІ ФУНКЦІЇ ЛЕКЦІЇ-ПРОВОКАЦІЇЛекція із запланованими помилками (лекція-провокація). На такій лекції особливе місце займає вміння слухачів оперативно аналізувати інформацію, орієнтуватися і оцінювати її.
Після оголошення теми лекції несподівано для слухачів викладач повідомляє, що в ній буде зроблено певну кількість помилок різного типу: змістовні, методичні, поведінкові тощо. При цьому викладач повинен мати перелік цих помилок на папері, який він на прохання слухачів зобов'язаний показати в кінці лекції. Тільки в цьому випадку забезпечується повна довіра аудиторії до викладача.

           Лекцію-провокацію краще всього проводити в аудиторії з однаковим рівнем підготовки слухачів. Середня кількість помилок на 1,5 години лекції - 7-9. Слухачі наприкінці лекції повинні назвати помилки, разом з викладачем або самостійно дати правильні версії рішення проблем. Для цього викладач залишає 10-15 хвилин (час залежить від загальної тривалості лекції і складності теми).
Запропонована ситуація створює умови, як би змушують слухачів до активності: потрібно не просто сприймати інформацію, щоб запам'ятати, а сприймати, щоб проаналізувати й оцінити. Важливий і особистісний момент: цікаво знайти у викладача помилку і одночасно перевірити себе: чи можу я це зробити? Все це створює мотив, що активізує психічну діяльність слухача.
Після вступної інформації викладач читає лекцію на оголошену тему. Цілком можливо, що в кінці, коли проводиться аналіз помилок, слухачі знайдуть їх більше, ніж було заплановано. Викладач повинен це чесно визнати (а підтвердженням буде перелік помилок). Проте мистецтво викладача полягає в тому, що він і ці незаплановані помилки використовує для реалізації цілей навчання. Поведінка слухачів характеризується таким чином: з одного боку, сприйняття і осмислення навчальної інформації, а з іншого - своєрідна "гра" з викладачем.
Лекція із запланованими помилками вимагає великої лекторської майстерності і почуття відповідальності, ретельного відбору матеріалу для помилок та їх вмонтування в зміст викладу. Для викладача конструювання такої лекції - своєрідна перевірка на компетентність. Адже з точки зору методики необхідно в позитивному матеріалі виділити найбільш складні, вузлові моменти і представити їх у формі помилки, при цьому виклад матеріалу має бути природним.
Подібні лекції виконують не тільки стимулюючі, але й контрольні функції, оскільки дозволяють викладачеві оцінити якість освоєння попереднього матеріалу, а слухачам - перевірити себе і продемонструвати своє знання дисципліни, вміння орієнтуватися у змісті.
Таку лекцію доцільно проводити як підсумкове заняття з теми або розділу після формування у слухачів базових знань і умінь. Якщо вони не зуміли знайти всі заплановані помилки або пропустили правильні варіанти відповідей, це повинно послужити тривожним сигналом для викладача, оскільки говорить про те, що він не зміг досягти дидактичних цілей, а у слухачів не сформувалось критичне мислення і практичні вміння.
Найбільш часте побоювання викладача пов'язано з тим, що слухачі запам'ятають помилки, а не потрібну інформацію. Як показує практика і досвід викладачів, які ризикнули використовувати таку форму в навчальному процесі, ці побоювання - перебільшені. Помилки можуть бути будь-які. Навчити людей мислити, даючи їм весь час "правильну", кимось затверджену інформацію, практично неможливо. Потрібно протиріччя, суперечка, боротьба думок, альтернатива. Саме ці умови й створює викладач на лекції із запланованими помилками.
Лекція з заздалегідь запланованими помилками дозволяє розвинути в слухачів уміння оперативно аналізувати професійні ситуації, виступати в ролі експертів, опонентів, рецензентів, виділяти невірну і неточну інформацію.
Підготовка викладача до такої лекції полягає в тому, щоб закласти певну кількість помилок змістовного, методичного або поведінкового характеру. Завдання слухачів полягає в тому, щоб по ходу лекції відзначати в конспекті виявлені помилки. Наприкінці лекції 10-15 хвилин відводиться на розбір помилок. Досвід показує, що слухачі заочної форми навчання або слухачі курсів підвищення кваліфікації до запланованих помилок в лекції і пов'язаної з цим необхідністю вносити виправлення в конспект відносяться спокійніше, ніж студенти очної форми навчання. Так що дорослим така форма проведення лекцій підходить більше. Природно, що така лекція повинна проводитися в завершення теми і містити огляд вже знайомого слухачам матеріалу.
За матеріалами сайту http://festival.1september.ru/articles/513950/

Немає коментарів:

Дописати коментар